Blästring

 

Varför blästra?

Blästring är ett effektivt sätt att grundligt avlägsna rost smuts och lösa partiklar.

Blästring är även bästa metoden  att få en nytillverkad del färdig för lackering.

Genom att använda sig av blästring skapas mycket bra förutsättningar för inspektioner och att utföra ny ytbeläggning på objektet

Att blästra är ett hantverk i sig som kräver noggrannhet för att få ett varaktigt resultat, i våra lokaler optimeras resultatet genom att förkorta ledtiden mellan att en artikel blästras för att sedan lackas.