FÖRE – EFTER

Före blästring

Efter blästring

Efter lackering

Våran anläggning


Tvätthall 22 m


Blästerhall 16 m


Lackeringsboxar 5 st