Integritetspolicy för Kils Blästring och Målningsservice AB 

För oss på Kils Blästring och Målningsservice AB (nedan kallad KBMAB) är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den.
Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

KBMAB är personuppgiftsansvarig

KBMAB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Som personuppgiftsansvarig tar KBMAB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in.
KBMAB kontaktuppgifter är följande:
KBMAB
Snickerigatan 5
665 33 Kil
Sverige
Tel: 0554-126 04
Webbplatsadress är: https://www.kbmab.com.
E-post: info@kbmab.com
Organisationsnummer: 556343-0312
Behörig företrädare: Mikael Andersson

Vilka personuppgifter vi samlar in

Kontaktformulär

Vi kontaktformuläret får uppgifter om namn och e-postadress.
De uppgifterna behöver vi för att kunna svara på ev. frågor eller ge information tillbaka. 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer.
Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att KBMAB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta KBMAB.
I sådant fall kommer KBMAB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig
Dina personuppgifter används av KBMAB för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad.
Det kan handla om att leverera de produkter eller tjänster som du beställt, utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar).
Om några problem uppstår när vi skall leverera produkter eller tjänster till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Marknadsföring
KBMAB använder INTE dina personuppgifter för att skicka information om sådant som vi tror intresserar dig.

KBMAB behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad.
Det kan exempelvis handla om att leverera produkter eller tjänster till kunden. 
Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.
Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder KBMAB hemsida och leverera en bättre upplevelse på KBMAB hemsida.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster detta innebär:
Nyhetsbrev – Dina uppgifter (namn och e-mailadress) sparas så länge din prenumeration är aktiv.

Hur tar jag bort mina uppgifter i förtid?

Skicka en skriftlig anmodan till oss på adressen ovan.

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för KBMABs räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter.
Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt KBMABs instruktioner.
Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss.
Det innebär, exempelvis,
• att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster, • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
• att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
• att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
• att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata KBMABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
• att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar.
Vid ett förvärv av KBMAB eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför KBMAB.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. 
Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Rätten till dina personuppgifter

• Rättelse, tillägg eller radering. Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och KBMAB (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för KBMAB att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.
• Begränsning av behandling och dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
• Förfrågningar och klagomål: Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.